בנייה מתקדמת בפלדה

בנייה קלה המבוססת על קונסטרוקציית פלדה בחיפוי משתנה לפי צרכי הלקוח.

הן לשימוש הפרטי – בתי מגורים, מחסנים והן לשימוש המסחרי והחקלאי.

בנייה על פי תכנית קונסטרוקטור / אדריכל –  שיטת בנייה זו מאפשרת קיצור לוחות הזמנים לבנייה באופן משמעותי איכותית ועמידה מאוד.